Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. - M.P.2017.401 - OpenLEX

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.

Monitor Polski

M.P.2017.401

Akt nienormatywny
Wersja od: 24 kwietnia 2017 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r. poz. 205, 615 i 1948) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2017 r. w stosunku do IV kwartału 2016 r. wyniósł 99,9 (spadek cen o 0,1%).