Monitor Polski

M.P.2015.365

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 kwietnia 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r.

W związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015 r. poz. 86 i 211) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2015 r. w stosunku do IV kwartału 2014 r. wyniósł 99, 5 (spadek cen o 0, 5%).