Monitor Polski

M.P.2000.33.692

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 października 2000 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 października 2000 r.
w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2000 r.

W związku z § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. Nr 90, poz. 1004) ogłasza się, iż ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2000 r. w stosunku do sierpnia 2000 r. wzrosły o 1,0%.