Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.

Monitor Polski

M.P.2016.474

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 maja 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r.

W związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 747 i 978) ogłasza się, że wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2016 r. w stosunku do IV kwartału 2015 r. wyniósł 100,1 (wzrost cen o 0,1%).