Monitor Polski

M.P.2004.29.534

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 2004 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 czerwca 2004 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., na ich terenach wystawienniczych w Gdańsku, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1) AMBERMART Międzynarodowe Targi Bursztynu, w dniach od 27 do 29 sierpnia 2004 r.;
2) CZŁOWIEK I KOMPUTER Targi Informatyczne, w dniach od 3 do 5 września 2004 r.;
3) HOUSEBUILDING Międzynarodowe Targi Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz, w dniach od 23 do 26 września 2004 r.;
4) MÓJ DOM Pomorska Giełda Nieruchomości, w dniach od 23 do 26 września 2004 r.;
5) IN-BUD Międzynarodowe Targi Budownictwa Wodnego, Drogowego i Przemysłowego, w dniach od 23 do 26 września 2004 r.;
6) RE-ACTIVE Bałtyckie Targi Rehabilitacji, Pracy i Rekreacji, w dniach od 1 do 3 października 2004 r.;
7) URODA Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie, w dniach od 8 do 10 października 2004 r.;
8) CEREMONIA Targi Artykułów i Usług Okolicznościowych, w dniach od 8 do 10 października 2004 r.;
9) KOŚCIOŁY Międzynarodowa Wystawa Sakralna, w dniach od 14 do 16 października 2004 r.