Wskazanie wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.

Monitor Polski

M.P.2003.5.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 stycznia 2003 r.
o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

Na podstawie art. 15 ust. 2 i art. 125 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 108, poz. 945, Nr 113, poz. 983 i Nr 153, poz. 1271) ogłasza się, co następuje:
Następujące imprezy, organizowane przez "INTERSERVIS" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, oznaczone według daty wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego bądź towaru oznaczonego znakiem towarowym:
1)
Targi Budownictwa - INTERBUD, w dniach od 20 do 23 lutego 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
2)
Targi Motoryzacyjne - AUTOEXPO, w dniach od 17 do 18 maja 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
3)
Targi Integracji Europejskiej i Promocji Jakości - EuroExpo, w dniach od 12 do 14 czerwca 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
4)
Targi Usług Medycznych - TUSMED, w dniach od 19 do 20 września 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
5)
Ogólnopolskie Spotkania Aptekarzy A, w dniach od 8 do 11 października 2003 r. na terenach wystawienniczych w Międzyzdrojach;
6)
Targi Komputerowe, Sieci, Internet, Biuro - INFOBIT, w dniach od 16 do 18 października 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
7)
Targi Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych - REHABILITACJA, w dniach od 13 do 15 listopada 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi;
8)
Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych - BOATSHOW, w dniach od 21 do 23 listopada 2003 r. na terenach wystawienniczych w Łodzi.