Monitor Polski

M.P.1965.2.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 stycznia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 28 grudnia 1964 r.
w sprawie wprowadzenia kontyngentowania wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na rzecz jednostek gospodarczych.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz. Nr 11, poz. 72) zarządza się, co następuje:
§  1. Wprowadza się kontyngentowanie wody, dostarczanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie na rzecz jednostek gospodarczych.
§  2. Ustalanie wykazu jednostek gospodarczych, które obejmuje się kontyngentowaniem, oraz kontyngentów wody powinno odbywać się na zasadach i w trybie, określonych zarządzeniem Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 18 maja 1963 r. w sprawie kontyngentowania wody dostarczanej przez niektóre komunalne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji na rzecz jednostek gospodarczych (Monitor Polski Nr 48, poz. 245).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.