§ 4. - Wprowadzenie jednolitego cennika robót wiertniczych (J.C.R.W.-1/68).

Monitor Polski

M.P.1967.71.347

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 1967 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1968 r., a w stosunku do robót wiertniczych wykonywanych przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz robót wiertniczych wykonywanych przez zakłady rzemieślnicze koordynowane przez Komitet Drobnej Wytwórczości - z dniem 1 stycznia 1969 r.