Monitor Polski

M.P.2015.665

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 29 lipca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, późn. zm.) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
3) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
5) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
6) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu;
7) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Olsztynie;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
11) dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
13) pięć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łasku;
19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pabianicach;
21) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pile;
22) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Przemyślu;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej;
24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu;
25) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wejherowie;
26) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żarach.