Monitor Polski

M.P.2015.596

| Akt nienormatywny
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 lipca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, 509 i 694) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
3) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
4) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bochni;
7) dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytowie;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Działdowie;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim;
12) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie;
13) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miastku;
14) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Miechowie;
15) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radziejowie;
16) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie;
17) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim;
18) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wołowie;
19) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
20) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich.