Monitor Polski

M.P.2015.273

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 marca 2015 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Włocławku;
2) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Grójcu;
3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kępnie;
4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie;
5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie;
6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
7) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
8) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu;
9) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
10) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu;
11) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu.