Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2008.59.534

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
2)
dwa stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu;
3)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Siedlcach;
4)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Świdnicy;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brodnicy;
6)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy;
7)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chełmie;
8)
trzy stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim;
9)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łukowie;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nakle nad Notecią;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim;
12)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Puławach;
13)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Słubicach;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sokołowie Podlaskim;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świeciu;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tucholi;
17)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Zakopanem;
18)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żninie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.