Wolne stanowiska sędziowskie.

Monitor Polski

M.P.2008.16.180

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 lutego 2008 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich

Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1)
stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
2)
dwa stanowiska sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie;
3)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Będzinie;
4)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie;
5)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Brzezinach;
6)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Bytomiu;
7)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Chorzowie;
8)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej;
9)
sześć stanowisk sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;
10)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jaśle;
11)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie;
12)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach;
13)
cztery stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach;
14)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Końskich;
15)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lesku;
16)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu;
17)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie;
18)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mysłowicach;
19)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Opatowie;
20)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pińczowie;
21)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Pszczynie;
22)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sanoku;
23)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich;
24)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu;
25)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Starachowicach;
26)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Staszowie;
27)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Szczecinku;
28)
stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu;
29)
dwa stanowiska sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.