Wolne stanowiska prokuratorskie.

Monitor Polski

M.P.2019.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 2 stycznia 2019 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5, 1000, 1443 i 1669) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chełmie;
2)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głubczycach;
3)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze;
4)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kluczborku;
5)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
6)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lesku;
7)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu;
8)
dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu;
9)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu;
10)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Rypinie;
11)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szamotułach;
12)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;
13)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie;
14)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej we Włodawie;
15)
stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach.