Art. 81. - [Zgłoszenie kandydatury w procedurze konkursowej] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.66 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 stycznia 2021 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Art.  81.  [Zgłoszenie kandydatury w procedurze konkursowej]
§  1. 
W przypadku podjęcia decyzji o wyłonieniu kandydata na pierwsze stanowisko prokuratorskie w procedurze konkursowej Prokurator Generalny obwieszcza o wolnym stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§  2. 
Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w terminie miesiąca od obwieszczenia, o którym mowa w § 1.
§  3. 
Kandydaturę zgłasza się prokuratorowi okręgowemu.