[Zgłoszenie kandydatury w procedurze konkursowej] - Art. 81. - Prawo o prokuraturze. - Dz.U.2022.1247 t.j. - OpenLEX

Art. 81. - [Zgłoszenie kandydatury w procedurze konkursowej] - Prawo o prokuraturze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1247 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2022 r.
Art.  81.  [Zgłoszenie kandydatury w procedurze konkursowej]
§  1. 
W przypadku podjęcia decyzji o wyłonieniu kandydata na pierwsze stanowisko prokuratorskie w procedurze konkursowej Prokurator Generalny obwieszcza o wolnym stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
§  2. 
Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno wolne stanowisko prokuratorskie w terminie miesiąca od obwieszczenia, o którym mowa w § 1.
§  3. 
Kandydaturę zgłasza się prokuratorowi okręgowemu.