Monitor Polski

M.P.2018.262

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 23 lutego 2018 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Brodnicy;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kędzierzynie-Koźlu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu;
5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Koszalinie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lubinie;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Płocku;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Węgrowie;
14) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ząbkowicach Śląskich;
15) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żaganiu.