Monitor Polski

M.P.2016.1203

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 grudnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO
z dnia 7 grudnia 2016 r.
o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Na podstawie art. 81 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 i 1579) obwieszcza się, co następuje:
W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:
1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Chojnicach;
2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gostyninie;
3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu;
4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kole;
5) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie;
6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Lęborku;
7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ostródzie;
8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Ropczycach;
10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sierpcu;
11) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Słubicach;
12) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu;
13) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tucholi;
14) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie;
15) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie;
16) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żarach;
17) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie

oraz utworzono:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie.