§ 3. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej. - M.P.1969.50.382 - OpenLEX

§ 3. - Właściwość banków w zakresie finansowania działalności eksploatacyjnej i inwestycyjnej.

Monitor Polski

M.P.1969.50.382

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 1974 r.
§  3. 1
Bank Handlowy w Warszawie S. A. finansuje i kredytuje działalność eksploatacyjną i inwestycyjną:
1)
przedsiębiorstw handlu zagranicznego podległych Ministrowi Handlu Zagranicznego lub przez niego nadzorowanych,
2)
Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego podległego Ministrowi Handlu Wewnętrznego i Usług

oraz udziela kredytów dewizowych jednostkom gospodarki uspołecznionej.

1 § 3 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 22 stycznia 1974 r. (M.P.74.6.47) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lutego 1974 r.