§ 2. - Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019-2022.

Monitor Polski

M.P.2019.429

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 kwietnia 2019 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.