§ 1. - Warunki zaopatrywania rolników w nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w 1982 r.

Monitor Polski

M.P.1982.5.26

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.
§  1.
1.
Rolnicy indywidualni oraz jednostki uspołecznionej gospodarki rolnej, zwani dalej "rolnikami", mogą nabywać:
1)
nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka na planowe odnowienie materiału siewnego,
2)
sadzeniaki ziemniaka na zaopatrzenie upraw nie kontraktowanych, położonych w rejonach produkcji kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka (rejonach zamkniętych),
3)
nasiona zbóż i sadzeniaki ziemniaka w razie nieposiadania materiału do siewu i sadzenia z powodu klęsk żywiołowych lub losowych

po cenach detalicznych obniżonych o 300 zł za 100 kg nasion zbóż i o 200 zł za 100 kg sadzeniaków ziemniaka.

2.
Obniżki cen, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przy sprzedaży nasion zbóż do dnia 30 kwietnia 1982 r., a przy sprzedaży sadzeniaków ziemniaka do dnia 20 maja 1982 r.