§ 1. - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.

Monitor Polski

M.P.1964.49.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1964 r.
§  1.
1.
Ustala się "Przepisy zdatności technicznej cywilnego sprzętu lotniczego - Szybowce", określające warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać zdatne do lotów szybowce i ich części.
2.
Przepisy określone w ust. 1 wydane są w oddzielnym wydaniu książkowym przez Ministerstwo Komunikacji.