§ 2. - Warunki przenoszenia muzealiów.

Monitor Polski

M.P.1997.68.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  2.
1.
Przeniesienie muzealiów wymaga pisemnej zgody dyrektora muzeum.
2.
Przed wydaniem zgody na przeniesienie zainteresowane strony powinny określić na piśmie wzajemne prawa i obowiązki związane z przeniesieniem muzealiów.