§ 4. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie. - M.P.1951.A-88.1216 - OpenLEX

§ 4. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Monitor Polski

M.P.1951.A-88.1216

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 czerwca 1951 r.