§ 1. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie. - M.P.1951.A-88.1216 - OpenLEX

§ 1. - Warunki kontynuowania specjalnych umów ubezpieczenia na życie.

Monitor Polski

M.P.1951.A-88.1216

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1951 r.
§  1.
W stosunku do specjalnych umów ubezpieczenia na życie, zawartych przez uczestników Społecznego Funduszu Oszczędnościowego - fundusz C w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych na podstawie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1948 r. o zasadach specjalnych umów ubezpieczenia na życie oraz o warunkach i sposobie zaliczania składek z tytułu tych umów na poczet rocznych wkładów oszczędnościowych (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 301), mają zastosowanie z dniem 1 lipca 1951 r. odpowiednie ogólne warunki ubezpieczenia na życie, obowiązujące w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych dla normalnych ubezpieczeń.