§ 3. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  3.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Krasne" obszar lasu o powierzchni 85,22 ha w Leśnictwie Krasne Nadleśnictwa Supraśl, położony w gminie Supraśl w województwie białostockim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1986-1995 jako oddziały lasu 249f, 250d-i, 269a, 270a-j. Celem ochrony jest zachowanie cennego fragmentu Puszczy Knyszyńskiej, obejmującego dobrze wykształcone zbiorowiska leśne, głównie z grupy borów i borów mieszanych.