§ 20. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  20.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Dąbrowa Grotnicka" obszar lasu o powierzchni 100,47 ha w Leśnictwie Zimna Woda Nadleśnictwa Grotniki, położony w gminie Zgierz w województwie łódzkim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1981-1990 jako oddziały lasu 78 l(część), m(część), n, 79, 80, 82c, 83a-g, 84a-d, 85a-c. Celem ochrony jest zachowanie rzadko już spotykanego zespołu dąbrowy świetlistej, a także stanowisk roślin ciepłolubnych oraz chronionych.