§ 19. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  19.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Struga Dobieszkowska" obszar lasu o powierzchni 37,65 ha w Leśnictwie Zimna Woda Nadleśnictwa Grotniki, położony w gminie Stryków w województwie łódzkim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddziały lasu 111 a1 (część), a2, b (część), c, d, 112 a (część), b, c, 113a, 114a, b (część), d, g1 (część), 115 b(część), c, d1 (część), f, 116a, b, c (część), d, 117a, 118 a (część), b, c (część). Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu strumienia śródleśnego z interesującymi formami morfologicznymi, m.in. jarami i misami źródliskowymi, oraz z dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głównie łęgowymi i grądowymi.