§ 15. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  15.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Majdan" obszar lasu o powierzchni 50,60 ha w Leśnictwie Turno Nadleśnictwa Dobieszyn, położony w gminie Stromiec w województwie radomskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1973-1982 jako oddziały lasu 24 j, l, 25 i, 31 d, 32 a, b, 33 a, d, 38 a. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk lęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami pochodzenia naturalnego.