§ 12. - Uznanie za rezerwaty przyrody.

Monitor Polski

M.P.1990.31.248

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1990 r.
§  12.
Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Starodrzew Lubochniański" obszar lasu o powierzchni 22,38 ha w Leśnictwie Kruszewiec Nadleśnictwa Spała, położony w gminie Lubochnia w województwie piotrkowskim, oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na lata 1979-1988 jako oddziały lasu 145 f, 146a. Celem ochrony jest zachowanie starodrzewu sosnowo-dębowego naturalnego pochodzenia, mającego duże wartości krajobrazowe, będącego historycznym świadectwem dawnej gospodarki leśnej.