Monitor Polski

M.P.1975.11.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 kwietnia 1975 r.
§  14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1975 r.