Uznanie rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

Monitor Polski

M.P.2002.2.45

Akt utracił moc
Wersja od: 10 stycznia 2002 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 10 stycznia 2002 r.
w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych.

Na podstawie § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 115, poz. 1198 i z 2001 r. Nr 148, poz. 1647) stwierdzam, iż od dnia 10 stycznia 2002 r. rejon działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Kirgiskiej, Republice Uzbekistanu i Republice Tadżykistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim, znajduje się w strefie działań wojennych.
Data ustania tego stanu zostanie podana w odrębnym obwieszczeniu.

Ustaje stan określony w obwieszczeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie sił sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefę działań wojennych (Monitor Polski Nr 47, poz. 786).