§ 1. - Uznanie niektórych uchwał Rady Ministrów i Prezydium Rządu ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące.

Monitor Polski

M.P.1986.31.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1986 r.
§  1.
Uznaje się, że nie obowiązują uchwały Rady Ministrów oraz Prezydium Rządu wymienione w załączniku do uchwały.