Art. 1. - Uzbekistan-Polska. Umowa o zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów dyplomatycznych. Warszawa.2015.09.10.

Monitor Polski

M.P.2016.693

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2016 r.
Artykuł  1.
1.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, są uprawnieni do wjazdu, wyjazdu, tranzytu oraz pobytu na terytorium państwa drugiej Strony bez posiadania wizy przez okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w ciągu każdego 180- (stu osiemdziesięcio-) dniowego okresu, z zastrzeżeniem Artykułu 2 niniejszej Umowy.
2.
Obywatele państwa jednej ze Stron, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne, podczas pobytu na terytorium państwa drugiej Strony będą przestrzegać ustawodawstwa tej Strony, w tym przepisów dotyczących rejestracji, pobytu oraz przemieszczania się cudzoziemców.