Oddział A - w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie katedry: - Utworzenie wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1954.A-5.150

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1968 r.

A.

w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie katedry:

1)
anatomii z zakładem,
2)
antropologii z zakładem,
3)
biologii z zakładem,
4)
biomechaniki z zakładem,
5)
filozofii i socjologii z zakładami:
a)
filozofii i socjologii ogólnej,
b)
socjologii sportu,
6)
fizjologii z zakładem,
7)
higieny z zakładem,
8)
historii kultury fizycznej z zakładami:
a)
historii kultury fizycznej,
b)
najnowszej historii kultury fizycznej,
9)
kontroli lekarskiej z zakładami:
a)
kontroli lekarskiej,
b)
leczniczo-profilaktycznym z przychodnią sportowo-lekarską,
10)
pedagogiki z zakładem,
11)
psychologii z zakładem,
12)
rehabilitacji leczniczej z zakładami:
a)
rehabilitacji narządu ruchu,
b)
rehabilitacji w chorobach wewnętrznych,
13)
teorii i metodyki wychowania fizycznego z zakładami:
a)
teorii wychowania fizycznego,
b)
metodyki wychowania fizycznego,
c)
rekreacji ruchowej,
14)
teorii i metodyki ciężkiej atletyki,
15)
teorii i metodyki gimnastyki z zakładem,
16)
teorii i metodyki lekkiej atletyki z zakładem,
17)
teorii i metodyki narciarstwa, łyżwiarstwa i obozownictwa z zakładem,
18)
teorii i metodyki pływania z zakładem,
19)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych z zakładami:
a)
teorii i metodyki zespołowych gier sportowych,
b)
teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych,
20)
turystyki z zakładami:
a)
ekonomiki i organizacji turystyki,
b)
obsługi ruchu turystycznego.