§ 2. - Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.

Monitor Polski

M.P.1992.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1992 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1992 r.