Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.

Monitor Polski

M.P.1992.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 1992 r.
w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur wojewódzkich w Warszawie, Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491) zarządza się, co następuje:
Tworzy się:
1)
w Ostrołęce Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, obejmujący swoim obszarem działania województwo ostrołęckie;
2)
w Łomży Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku, obejmujący swoim obszarem działania województwo łomżyńskie;
3)
w Zamościu Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Lublinie, obejmujący swoim obszarem działania województwo zamojskie;
4)
w Sieradzu Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi, obejmujący swoim obszarem działania województwo sieradzkie;
5)
w Skierniewicach Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi, obejmujący swoim zakresem działania województwo skierniewickie;
6)
w Koninie Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu, obejmujący swoim obszarem działania województwo konińskie;
7)
w Krośnie Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie, obejmujący swoim obszarem działania województwo krośnieńskie;
8)
w Przemyślu Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Wojewódzkiej w Rzeszowie, obejmujący swoim zakresem działania województwo przemyskie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1992 r.