§ 3. - Utworzenie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Monitor Polski

M.P.1972.36.198

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1972 r.
§  3.
Wydatki i dochody Instytutu objęte są budżetem Państwa w części dotyczącej Ministerstwa Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.