§ 1. - Utrata mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim.

Monitor Polski

M.P.1980.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 stycznia 1980 r.
§  1.
Uznaję się, że utraciły moc następujące akty prawne ogłoszone w Monitorze Polskim:
1)
uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu wymienione w załączniku nr 1,
2)
akty prawne Prezesa Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, wymienione w załączniku nr 2.