§ 2. - Usuwanie ścieków ze statków.

Monitor Polski

M.P.1977.30.149

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 grudnia 1977 r.
§  2.
Ścieki ze statków poddanych kwarantannie mogą być usuwane do urządzeń odbiorczych wskazanych przez właściwy urząd morski lub inspektorat żeglugi śródlądowej w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.