§ 8. - Ustanowienie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze".

Monitor Polski

M.P.2021.283 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r.
§  8. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Zarządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 marca 2018 r.