§ 5. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  5.
1.
Utrata odznaki następuje w razie prawomocnego skazania wyróżnionego na dodatkową karę pozbawienia praw publicznych.
2.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może pozbawić odznaki w razie stwierdzenia, że jej nadanie nastąpiło wskutek wprowadzenia w błąd lub że osoba wyróżniona odznaką dopuściła się czynu, wskutek którego stała się niegodna posiadania odznaki.