§ 2. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  2.
1.
Odznaka jest zaszczytnym wyróżnieniem zawodowym nadawanym najbardziej zasłużonym pracownikom resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska, wyróżniającym się sumiennym wykonywaniem obowiązków w pracy zawodowej i społecznej, wykazującym szczególną dbałość o mienie społeczne i odznaczającym się wysokim poziomem moralnym.
2.
Odznaka może być nadawana również osobom nie zatrudnionym w jednostkach resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska za zasługi położone w dziedzinie gospodarki komunalnej i terenowej.