§ 1. - Ustanowienie odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska".

Monitor Polski

M.P.1973.32.195

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 lipca 1973 r.
§  1.
Ustanawia się odznakę "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska", zwaną dalej "odznaką".