§ 10. - Ustanowienie odznaki honorowej "Za zasługi dla gospodarki przestrzennej i komunalnej".

Monitor Polski

M.P.1985.9.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 lipca 1986 r.
§  10.
Nadanie i utratę odznaki odnotowuje się w aktach osobowych wyróżnionego pracownika.