§ 2. - Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

Monitor Polski

M.P.1973.36.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.
§  2.
1.
Wnioski o nadanie odznaki zgłaszają Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska:
1)
przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) - w stosunku do pracowników zjednoczeń (jednostek równorzędnych) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska oraz pracowników jednostek organizacyjnych prezydiów rad narodowych wszystkich stopni,
2)
dyrektorzy resortowych zjednoczeń (jednostek równorzędnych) - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) resortu gospodarki terenowej i ochrony środowiska objętych planem terenowym,
3)
dyrektor Zjednoczenia Zaplecza Technicznego Gospodarki Komunalnej - w stosunku do pracowników przedsiębiorstw (zakładów) objętych planem centralnym.
2.
Wnioski o nadanie odznaki mogą również zgłaszać organizacje społeczne oraz instytucje działające w dziedzinach gospodarki terenowej i ochrony środowiska.