§ 2. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności... - M.P.2007.92.1007 - OpenLEX

§ 2. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2007.92.1007

Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 2007 r.
§  2.
Traci moc zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia wzoru legitymacji służbowej pracowników Państwowej Inspekcji Pracy wykonujących lub nadzorujących czynności kontrolne (M. P. Nr 35, poz. 566).