§ 4. - Ustalenie wzoru legitymacji służbowej pracownika Państwowej Inspekcji Pracy wykonującego lub nadzorującego czynności kontrolne.

Monitor Polski

M.P.2015.1012

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2015 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2015 r.