Ustalenie wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 100 000 zł i 300 000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1994.37.323

Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 1994 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby i masy (wagi) monet nominalnej wartości 100.000 zł i 300.000 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 1992 r. Nr 72, poz. 360, z 1993 r. Nr 6, poz. 29 i z 1994 r. Nr 1, poz. 2) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, próbę i masę (wagę) monet nominalnej wartości 100.000 zł i 300.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, będą wprowadzone do obiegu w dniu 18 lipca 1994 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZORY, PRÓBA I MASA (WAGA) MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 100.000 ZŁ I 300.000 ZŁ

Wartość złotychCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (waga) w gramachŚrednica w mmPróba
strona głównastrona odwrotna
100.000Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-94, pod orłem napis ZŁ 100.000 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, ponad napisem w okręgu ornament z drobnych kwadratówPostać żołnierza z karabinem maszynowym, w tle fragment muru. Po prawej stronie powstańca, u góry znak Polski Walczącej, poniżej napis 1944-1994. W otoku napis 50 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGOgładki16,532,0Ag 900/1000
300.000Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji 19-94, pod orłem napis ZŁ 300.000 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA, ponad napisem w okręgu ornament z drobnych kwadratówDwaj powstańcy strzelający zza muru. Na murze znak Polski Walczącej. Ponad nimi symboliczna postać bogini zwycięstwa Nike i fragment ruin z wizerunkiem krzyża. U góry półkolem napis 50 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, poniżej ruin: 1944-1994gładki31,140,0Ag 999/1000