§ 2. - Ustalenie wzorów kart powołania i kart mobilizacyjnych oraz ich przeznaczenia, a także wzorów obwieszczeń.

Monitor Polski

M.P.1993.12.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1993 r.
§  2.
1.
Karta mobilizacyjna koloru białego stanowi przydział mobilizacyjny żołnierza rezerwy do określonej jednostki wojskowej i jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju, za którego pomocą następuje powołanie żołnierza rezerwy do czynnej służby wojskowej z natychmiastowym terminem stawiennictwa, w razie ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.
2.
Karta mobilizacyjna koloru zielonego jest dokumentem wydawanym w czasie pokoju żołnierzowi rezerwy zaliczonemu do grupy rezerw osobowych przewidzianych do powołania do czynnej służby wojskowej w czasie wojny w pierwszej kolejności.
3.
Wzór karty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.
4.
Wzór karty, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.