§ 2. - Ustalenie wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.

Monitor Polski

M.P.1998.7.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1998 r.
§  2.
Informacje zbiorcze, o których mowa w § 1 pkt 2, są udostępniane do publicznego wglądu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przez sekretarza Komisji lub osobę przez niego upoważnioną.